Make your own free website on Tripod.com
 
  
   

Tel : 09-6099266 ||  09-6099267 || 09-6099277 || Faks : 09-6099017

   
   

 

   
   

   
PERUTUSAN
LOKASI
ORGANISASI
PELANCONGAN
SISTEM KUALITI
PERKHIDMATAN
PEMBANGUNAN
JABATAN
SMARTLINK
SETIU CYBERLINK
BULETIN PDTS

   FALSAFAH

Memajukan Daerah Bersama Kecemerlangan Organisasi

   WAWASAN

Membangun Maju Mendukung Wawasan

   MOTO

Bersama Menuju Setiu Maju

     STRATEGI

Untuk mencapai objektif, Pejabat Daerahdan Tanah Setiu telah menetapkan lima (5) strategi sepertimana berikut.

Menyeragamkan dasar dan program pembangunan bersama lain-lain agensi.

Merekasayaan semula, memodenkan menyusun dan mengemaskan sistem pengurusan kualiti melalui program program latihan dan kursus.

Penyelarasan dengan agensi Kerajaan Negeri dan Pusat mengenai projek dan perkhidmatan daerah.

Menyusun dan merancang pembangunan tanah dan masyarakat kearah mengurangkan bilangan rakyat termiskin.

Meningkatkan kualiti pendidikan melalui program-program pembangunan sosial dan masyarakat.


   MISI

Mengembeling usaha dan sumber kearah keberkesanan dasar dan pembangunan negara

 


Email

 

Anda Tetamu Kami Ke

 


dibina pada Januari 1998 - Hakcipta oleh keluarga PDT